Fri. Mar 24th, 2023

Author: admin

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครสามารถเข้ามายื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2566

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน สามารถกรอกใบสมัครล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/krabyai.ac.th/kvpregis66 หรือมาเขียนใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาที่กำหนดก็ได้ (นักเรียนที่กรอกใบสมัครออนไลน์ล่วงหน้า ให้มายื่นเฉพาะหลักฐานในวันรับสมัคร)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศ และพิมพ์ใบสมัครได้จากไฟล์ที่แนบมา