Sat. Feb 24th, 2024

การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างเอกศิลปศึกษา และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ พัสดุ การเงินและบัญชี

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่งได้แก่ 1. บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกศิลปศึกษา) 2.บุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานธุรการ พัสดุ การเงินและบัญชี ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารและมาสมัครได้ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 032 291252 และ 090 9875540…

การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างเอกศิลปศึกษา และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ พัสดุ การเงินและบัญชี

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่งได้แก่ 1. บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกศิลปศึกษา) 2.บุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานธุรการ พัสดุ การเงินและบัญชี ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารและมาสมัครได้ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 032 291252 และ 090 9875540…

ประชาสัมพันธ์การปรับเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์การปรับเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียนในการรับ/ส่งนักเรียนตอนเช้าและเย็น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน และรถรับส่ง เดินรถไปในทางเดียวกันเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เริ่มใช้ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ และ แม่บ้าน

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และ แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้จากเอกสารที่แนบมา