Tue. Apr 23rd, 2024

Author: ict

ประชาสัมพันธ์การปรับเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์การปรับเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียนในการรับ/ส่งนักเรียนตอนเช้าและเย็น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน และรถรับส่ง เดินรถไปในทางเดียวกันเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เริ่มใช้ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (รอบที่ 4)

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศ และพิมพ์ใบสมัครได้จากไฟล์ที่แนบมา

การประมูลร้านจำหน่ายขนมหวาน ภาคเรียนที่ 2/2565

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดจำหน่ายขนมหวาน ประเภทไอศกรีม ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ สามารถศึกษารายละเอียดและกำหนดการตามประกาศที่แนบมานี้

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (รอบที่ 3)

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศ และพิมพ์ใบสมัครได้จากไฟล์ที่แนบมา