Sun. Oct 1st, 2023

Month: March 2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ด้วยงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 27-29 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 16.00 น. และสามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศที่แนบมานี้

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครสามารถเข้ามายื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2566