Thu. Jun 13th, 2024

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ และ แม่บ้าน

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และ แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้จากเอกสารที่แนบมา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ด้วยงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 27-29 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 16.00 น. และสามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศที่แนบมานี้

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครสามารถเข้ามายื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2566

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน สามารถกรอกใบสมัครล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/krabyai.ac.th/kvpregis66 หรือมาเขียนใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาที่กำหนดก็ได้ (นักเรียนที่กรอกใบสมัครออนไลน์ล่วงหน้า ให้มายื่นเฉพาะหลักฐานในวันรับสมัคร)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (รอบที่ 4)

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศ และพิมพ์ใบสมัครได้จากไฟล์ที่แนบมา

การประมูลร้านจำหน่ายขนมหวาน ภาคเรียนที่ 2/2565

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดจำหน่ายขนมหวาน ประเภทไอศกรีม ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ สามารถศึกษารายละเอียดและกำหนดการตามประกาศที่แนบมานี้