Fri. Jul 12th, 2024

Month: January 2023

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน สามารถกรอกใบสมัครล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/krabyai.ac.th/kvpregis66 หรือมาเขียนใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาที่กำหนดก็ได้ (นักเรียนที่กรอกใบสมัครออนไลน์ล่วงหน้า ให้มายื่นเฉพาะหลักฐานในวันรับสมัคร)