ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดการสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่แนบมา