ตามที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนกีฬาฟุตบอลและวิชาพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา และ ครูชาวต่างชาติ (ครูสอนภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศของโรงเรียนลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว บัดนี้ ได้เสร็จสิ้นการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

ตำแหน่ง ครูผู้สอนกีฬาฟุตบอลและวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
01. ว่าที่ ร.ต.สุรชัย บุญชูรัตน์
02. นายศรีปฐมพร ศรีรุ่งเรือง
03. นายธีระพงษ์ พลชนะ
04. นายนัฐพงษ์ คุณสันต์

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ (ครูสอนภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร

ให้ผู้มิสิทธิ์สอบ มาสอบมาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป