บริการฟรี email สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ผู้ที่สมัครจะสามารถใช้งาน email และ cloud Drive จำนวน 10 TB สามารถแชร์ ฝากเก็บข้อมูลได้และการเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น
1.YouTube   8.Google AdSense
2.Picasa Web Albums   9.Google+
3.Google Wallet   10.Chrome เว็บสโตร์
4.Google Groups   11.Blogger
5.Google Developers Console   12.ประวัติตำแหน่ง
6.Google Analytics   13.การซิงค์ Google Chrome
7.Google AdWords   14.การจัดการ Chrome

ตัวอย่าง email ที่จะได้รับเช่น  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

[ตรวจสอบรายชื่อ mail ที่ผ่านการอนุมัติ]     [สมัครใช้บริการ]

**เมื่อ email ผ่านการอนุมัติแล้วสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://mailserver.krabyai.ac.th

และเข้าใช้งานพื้นที่ฝากไฟล์ฟรี 10TB ได้ที่ http://drive.krabyai.ac.th