ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มที่ 1   รายชื่อ  ตารางเรียน 

กลุ่มที่ 2   รายชื่อ  ตารางเรียน 

กลุ่มที่ 3   รายชื่อ  ตารางเรียน 

กลุ่มที่ 4   รายชื่อ  ตารางเรียน 

กลุ่มที่ 5   รายชื่อ  ตารางเรียน 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


กลุ่มที่ 1   รายชื่อ  ตารางเรียน 

กลุ่มที่ 2   รายชื่อ  ตารางเรียน 

กลุ่มที่ 3   รายชื่อ  ตารางเรียน 

กลุ่มที่ 4   รายชื่อ  ตารางเรียน 

กลุ่มที่ 5   รายชื่อ  ตารางเรียน 

กลุ่มที่ 6   รายชื่อ  ตารางเรียน 

กลุ่มที่ 7   รายชื่อ  ตารางเรียน