ม.1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตามเวลา และกลุ่มที่โรงเรียนกำหนด
ม.4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ตามเวลา และกลุ่มที่โรงเรียนกำหนด
*** ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนศึกษาขั้นตอนการรับมอบตัวตามลิงก์ที่แนบมา
และมาให้ตรงเวลาที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

https://sites.google.com/krabyai.ac.th/kvpregis64

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการเปิดซองประมูลหาร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2564 ตามประกาศวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 นั้น ปรากฏผลผู้ชนะการประมูลตามเอกสารที่แนบมานี้