ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ผู้ที่ต้องการประมูลสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียด ได้จากเอกสารที่แนบมา

Attachments:
Download this file (220465.pdf)ประกาศ[ ]103 kB

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ และ เอกคอมพิวเตอร์

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี

ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.

รายละเอียดการรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา

????ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ????
???? เปิดรับสมัครแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.- 8 มี.ค. 2565 ที่เว็บไซต์ www.krabyai.ac.th
???? วันรับสมัครที่โรงเรียน และยื่นเอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค. 2565 บริเวณใต้อาคาร 4 เวลา 08.30 -16.30 น. * (นักเรียนที่สมัครออนไลน์แล้ว ให้มายื่นเฉพาะหลักฐาน นักเรียนที่ไม่ได้สมัครออนไลน์มาก่อน ให้กรอกใบสมัครที่โรงเรียน พร้อมยื่นหลักฐาน)
???? สอบวัดความรู้ ม.1 วันที่ 26 มี.ค.2565 ม.4 วันที่ 27 มี.ค.2565
????ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ ม.1 วันที่ 30 มี.ค.2565 ม.4 วันที่ 31 มี.ค.2565
???? รายงานตัว และมอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565
ติดต่อสอบถาม โทร 032-291252