ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ผู้ประกอบการสามารถรับซองประมูลราคาในวันที่ 26-30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 16.00 น. ณ ห้องการเงินของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม รายละเอียดให้ดูจากประกาศที่แนบมา

Attachments:
Download this file (2304.pdf)ประกาศ[ ]137 kB