ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ  อาคาร 1  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่  7 - 18  มิถุนายน 2564 เวลา  9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ   ที่ห้องธุรการ  อาคาร 1  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  032-291252  

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากประกาศที่แนบมา

Attachments:
Download this file (0706.pdf)ประกาศ[ ]1952 kB

ม.1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตามเวลา และกลุ่มที่โรงเรียนกำหนด
ม.4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ตามเวลา และกลุ่มที่โรงเรียนกำหนด
*** ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนศึกษาขั้นตอนการรับมอบตัวตามลิงก์ที่แนบมา
และมาให้ตรงเวลาที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

https://sites.google.com/krabyai.ac.th/kvpregis64

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการเปิดซองประมูลหาร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2564 ตามประกาศวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 นั้น ปรากฏผลผู้ชนะการประมูลตามเอกสารที่แนบมานี้