ตามที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา นั้นบัดนี้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาไทย ของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โดยสามารถดูรายชื่อได้จากไฟล์ประกาศที่แนบมา

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ  อาคาร 1  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่  19-23 กรกฎาคม 2564 เวลา  9.00 - 16.00 น.   ที่ห้องธุรการ  อาคาร 1  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 032-291252 รายละเอียดการสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากประกาศที่แนบมา

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ  อาคาร 1  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่  12-23 กรกฎาคม 2564 เวลา  9.00 - 16.00 น.   ที่ห้องธุรการ  อาคาร 1  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 032-291252  

Attachments:
Download this file (1207.pdf)ประกาศ[ ]2056 kB