ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งนักเรียนให้มารับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (เงินเยียวยา 2,000 บาท)

ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

** นักเรียนมารับด้วยตนเอง  แต่งกายชุดสุภาพ **

*** นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด หรือไม่สามารถมารับได้ ให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อรับแบบโอนเงิน ***

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดประกาศ เพื่อดูวัน เวลา และสถานที่ ในการรับเงิน

Attachments:
Download this file (0509.pdf)ประกาศ[ ]152 kB