ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง แม่บ้าน

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

จำนวน 1 อัตรา

 

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา

 

ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง แม่บ้าน

ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

จำนวน 1 อัตรา

 

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี

ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
? ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าประชุมที่ https://forms.gle/Yw7uWcXvuFDF2RJ48
? ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าประชุมได้ที่ https://youtu.be/ZRQNcv4vvFU
smile ผู้ปกครองประเมินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVY-7ndpNPLHcxYkna8Q1T6M2b5LSKLFGIGI6w6A4jf3-pAw/viewform?usp=sf_link
Attachments:
Download this file (372.pdf)กำหนดการ[ ]84 kB