ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ผู้ที่ต้องการประมูลสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียด ได้จากเอกสารที่แนบมา

Attachments:
Download this file (220465.pdf)ประกาศ[ ]103 kB