ตามที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา และครูสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา และได้กำหนดสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นั้น โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลบุคคลที่สอบผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนน ดังเอกสารที่แนบมา

Attachments:
Download this file (291264-2.pdf)ประกาศผล[ ]385 kB