ตามที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา และครูสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล และครูสังคมศึกษา ของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ตามเอกสารประกาศที่แนบมา