ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
🖍 ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าประชุมที่ https://forms.gle/Yw7uWcXvuFDF2RJ48
📱 ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าประชุมได้ที่ https://youtu.be/ZRQNcv4vvFU
smile ผู้ปกครองประเมินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVY-7ndpNPLHcxYkna8Q1T6M2b5LSKLFGIGI6w6A4jf3-pAw/viewform?usp=sf_link
Attachments:
Download this file (372.pdf)กำหนดการ[ ]84 kB