ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน
ทางโรงพยาบาลบ้านโป่งได้กำหนดวันฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) บ้านโป่ง
ในวันฉีดให้นักเรียนนำเอกสารเอกสาร 2 ฉบับ (รายละเอียดตามภาพ) พร้อมบัตรประชาชน มาด้วย และมาก่อนเวลาฉีด 30 นาที ให้ผู้ปกครองมาส่ง และรอรับกลับ ไม่ต้องเข้าไปกับนักเรียน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) วันฉีดนักเรียนจะพบกับคุณครูที่ปรึกษามาอำนวยความสะดวกให้
การแต่งกาย แต่งชุดพลศึกษา กรณีนักเรียนใหม่ที่ยังไม่มีชุด ให้ใส่ชุดสุภาพ กางเกงขายาว
นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ก่อนฉีดวัคซีน/ ตรวจสอบรายชื่อ / ดาวน์โหลดเอกสารที่ให้ผู้ปกครองเซ็น / แจ้งรายชื่อขอฉีดวัคซีนเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/krabyai.ac.th/kvpvaccine64