ตามที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา นั้นบัดนี้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาไทย ของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โดยสามารถดูรายชื่อได้จากไฟล์ประกาศที่แนบมา