กำหนดการ รับ-จ่ายเงิน และรับหนังสือเรียน
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ม.1 และ ม.4
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ม.2 และ ม.5
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ม.3 และ ม.6
ให้นักเรียนมาตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อลดความแออัด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ)