ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ  อาคาร 1  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่  7 - 18  มิถุนายน 2564 เวลา  9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ   ที่ห้องธุรการ  อาคาร 1  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  032-291252  

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากประกาศที่แนบมา

Attachments:
Download this file (0706.pdf)ประกาศ[ ]1952 kB