ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการเปิดซองประมูลหาร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2564 ตามประกาศวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 นั้น ปรากฏผลผู้ชนะการประมูลตามเอกสารที่แนบมานี้