ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 032-291252

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา