โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

รายละเอียดการรับสมัครดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ที่ห้องธุรการ อาคาร 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 032-291252