โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ต้องการสมัครให้ดาวน์โหลดเอกสารประกาศเพื่อศึกษากำหนดการ และระเบียบ ตามเอกสารที่แนบมานี้