โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ใต้อาคาร 1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา