โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดให้นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยการ scan QR-Code หรือ Link

ลิงค์รับสมัคร ม.1
https://forms.gle/ywM64jQ5RNMtPUWy9
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.1
https://docs.google.com/…/1dNOygPwE8ZI0nPovyHcVHlkXby…/edit…

ลิงค์รับสมัคร ม.4
https://forms.gle/Lc4agVVjL62WWya57
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.4
https://docs.google.com/…/1rKHoxkzsG_RwdJGdTszk7pfz6O…/edit…

*** กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง, การสอบวัดความรู้, รายงานตัว และมอบต้ว ให้รอประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ***