ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2563

หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-291252

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา