ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ 4-8 พ.ย. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารที่แนบมา