โปรแกรมตรวจสอบงบประมาณ 2564 https://datastudio.google.com/reporting/d7371915-0860-44aa-adf8-1fa25d0eeb67

กรอกรหัสผ่านก่อนเข้าดาวน์โหลดเอกสาร (รหัสดูได้จากโน้ตในไลน์กลุ่มครู)

Please enter the password to see the content